Etusivu > Turvetalkoot

Tervetuloa Turvetalkoisiin!


Turvetalkoot on hanke, jossa pyritään edelleen edistämään alan hyviä käytäntöjä ja viestimään turvealasta faktapohjaisesti. Turve on paitsi tärkeä elinkeino tuhansille ihmisille, myös tärkeä polttoaine energian käyttäjille sekä merkittävä tuki uusiutuvan puunkäytön lisäämiselle.

Turvetalkoot tarvitseekin juuri Sinua edistämään hyviä käytäntöjä ja viemään turvetietoutta eri ryhmille.


Turpeen viestintähanke on turpeen käyttäjien, tuottajien ja muiden turpeen saatavuudesta huolehtivien tahojen hanke. Turvetalkoot rahoittaa Alholmens Kraft, Elenia, Energiateollisuus, EPV Energia, Koneyrittäjät, Kanteleen Voima, Kemin Energia, Kuopion Energia, Metsäteollisuus, MTK, Oulun Seudun Sähkö, Pohjolan Voima, Pori Energia, Puuliitto, Savon Voima, Seinäjoen Energia, Turveruukki, Vakka-Suomen Voima ja Vapo.


Hanketta hallinnoi Bioenergia ry: info@turvetalkoot.fi, www.turvetalkoot.fi, www.bioenergia.fiMiten Turvetalkoisiin voi osallistua: Tee Turvetalkoot-viestintäteko

Turpeen asema on mahdollista saada nousuun pienillä ja suurilla viestintäteoilla, mutta ne vaativat paljon yhteistä työtä. Joka kerta kun teet pienen tai suuren Turvetalkoot-viestintäteon, se edistää alan elinvoimaisuutta. Turvetalkoot on olemassa, jotta näiden tekojen toteuttaminen olisi Sinulle helpompaa.

Katso "Tee Turvetalkoot-teko" ja "Turvetalkoot-aineisto"

Miksi talkoovoimin

 • Turpeen julkinen kuva on heikentynyt koko 2000-luvun ajan
 • Alalla tehdään koko ajan merkittäviä ympäristönsuojelutoimia ja koko ajan on käynnissä omaehtoisia parannushankkeita. Ongelmia on ollut, mutta  ala haluaa parantaa toimintaansa.
 • Samanaikaisesti julkisuudessa tuodaan esiin turpeen vastaisia seikkoja, joissa on vähän tai ei ollenkaan faktapohjaa. Tarvitaan myös uudenlaista avointa keskustelua ja faktojen tuomista julkisuuteen.
 • Muutos positiiviseen on mahdollinen mutta vaatii paljon yhteistä työtä

Taustajoukot

 • Turvetalkoot on Bioenergia ry:n vetämä kolmivuotinen hanke
 • Ohjausryhmänä Bioenergia ry:n turvevaliokunta Pohjolan Voima
 • Rahoittajina eli johtoryhmänä turpeen käyttäjiä, tuottajia ja järjestöjä
 • Merkittävä paitsi yhdistyksen turvetoimialalle, koko Bioenergia ry:n jäsenistölle
 • Turvepula ja turpeen julkinen ahdinko vaikuttavat kaikkiin Bioenergia ry:n jäseniin teollisuuden edustajista energiayhtiöihin
 • Talkoisiin toivotaan mahdollisimman laajaa osallistujakuntaa eri organisaatioista

Mitä halutaan saada aikaan


Toiminta: Toiminnan muuttuminen entistä paremmaksi
Uskottavuus: Läpinäkyvyyden lisääntyminen
Keskustelu: Dialogin lisääntyminen
Usko: Alan sisäisen uskon ja uuden ajattelun rohkaiseminen
Tieto: Luuloista tietoon

Kenelle viestitään

 • Talkoolaiset: Kaikki tahot joihin turve polttoaineena vaikuttaa suoraan tai välillisesti
 • Päättäjät
 • Median edustajat
 • Kuluttajat

 

Linjaukset

Teot: Parhaat käytännöt esiin ja käyttöön
Tieto: Oikea tieto yksinkertaisessa muodossa
Paikallisuus:
- Paikalliset viestit
- Paikalliset viestijät
- Paikalliset tapahtumat
- Paikalliset faktat
Tunnistaminen: Ratkaisuhakuisuus ja ongelmien tunnistaminen
Asiallisuus: Ei tunnepitoisuus
Tarinat:
- Tarinoiden kertominen
- Ihmisten tarinoiden kuunteleminen

Pääviestit

 • Turveala haluaa parantaa toimintaansa
 • Turve on hintavakauden turvaaja
 • Turve on merkittävä työllistäjä
 • Alalla tehdään kattavia ympäristönsuojelutoimia
 • Turve on tärkeä vaihtotaseen korjaaja
 • Turpeen puuttuminen estäisi puun käyttöä
 • Miljoona ihmistä turpeella tuotetun kaukolämmön piirissä
 • Turve on kotimainen (Turve joudutaan korvaamaan kivihiilellä)

 

Pääkeinot

 • Verkostoviestintä
 • Mediasuhdeviestintä
 • Tapahtumaviestintä: Paikalliset ja valtakunnalliset tapahtumat