Etusivu > Tietoa turpeesta > Kotimaisuus

Kotimaisuus = työpaikat, omavaraisuus ja huoltovarmuus

Suomen energiankulutuksesta lähes 70 prosenttia katetaan tuontienergialla.

Suurin osa Suomessa tuotettavasta turpeesta käytetään energian tuottamiseen. Sillä tuotetaan noin viidennes kotimaisesta kaukolämmöstä ja noin kahdeksan prosenttia sähköstä. Turve on kotimainen polttoaine, joka tukee huoltovarmuutta ja työllisyyttä. Se myös mahdollistaa puupolttoaineiden ja peltoenergian käytön lisäämisen. Turve on suomalaisten energia-aarre, sillä Suomen turvemaissa on teknis-taloudellisesti käyttökelpoiseksi katsottua energiaa 12 800 terawattituntia, mikä on enemmän kuin Pohjanmeren öljyn energiamäärä.


Turve työllistää tuhansia


Turve työllistää 9100 suomalaista ja sitä käytetään noin 1000 suomalaisessa energiatuotantolaitoksessa. Suurin työllistämisvaikutus Pohjanmaan maakunnissa, Keski-Suomessa sekä Satakunnassa.
Puuenergiassa yksistään metsähake ja teollisuuden puutähteet työllistävät noin 7500 suomalaista. Kaiken kaikkiaan bioenergian työllisyysvaikutukset nousevat kymmeniin tuhansiin työpaikkoihin.


Turve lisää huoltovarmuutta

Hyvät ominaisuudet ja helppo varastoitavuus tekevät  turpeesta huoltovarmuuden kannalta tärkeän kotimaisen polttoaineen. Turve on tärkeä polttoaine monissa kunnallisissa energialaitoksissa sekä teollisuudessa yhdessä puun kanssa (Lähde: Huoltovarmuuskeskus).


Suomalaiset TNS Gallupin tutkimuksen mukaan (tammikuu 2013):

  • Turpeen osuus energiankulutuksesta kokonaisuudessaan on 10,9 %
  • Turpeen osuuden pitäisi olla 12,3 %
  • Turvetuotantoon käytettävien soiden osuus Suomen soista on 15,6 %
  • Osuuden pitäisi olla 15 %


Turve on merkittävä vaihtotaseen korjaaja

  • Suomen vaihtotase vahvasti miinusmerkkinen
  • Toimialana energialla suurin vaikutus vaihtotaseeseen
  • Suomi on vain 31-prosenttisesti energiaomavarainen
  • Jos turvetta korvataan tuontienergialla (mm. kivihiili), niin vaihtotase kääntyy entistä negatiivisemmaksi
  • Jos tuontienergiaa korvattaisiin kotimaisella energialla eli puulla ja turpeella, sillä olisi positiivinen vaikutus vaihtotaseeseen
  • Vaihtotase on esim. tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan, tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen vaikutus kansantalouteen