Etusivu > Tietoa turpeesta > Alan toiminta kehittyy

Esimerkillisen tuotantoalueen kilpailu

Turveala haluaa parantaa jatkuvasti toimintaansa. Toiminnan kehittämisessä on apuna muun muassa Esimerkillisen tuotantoalueen kilpailu, joka järjestetään nyt kesällä 2013 ensimmäistä kertaa.


Kilpailuaika 1.5. – 31.8. 2013 (jatkossa jokakesäinen)

Tavoitteet

  • Alan toiminnan jatkuva parantaminen
  • Hyvien käytäntöjen ja toimijoiden esiin nostaminen

Kriteerejä

  • Vesien- ja ympäristönsuojelu
  • Yleinen siisteys
  • Tuotantotavoitteiden täyttyminen
  • Hyvät tuotantotavat & turvallisuus
  • Innovaatiot
  • Sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät
  • Turveasioista viestiminen, myös asioiden hoito viranomaisiin päin
  • Asiakassuhteiden hoitaminenNaapuruussuhteiden hoitaminen

Osallistuminen

Osallistumiseen riittää hyvin perusteltu, vapaamuotoinen ja mielellään myös kuvallisesti dokumentoitu esitys, miksi kyseinen turvetuotantoalue on esimerkillinen.  Alle 70 ha turvetuotantoalueille oma sarjansa

Raati

Raadin rungon muodostaa Bioenergia ry:n turvevaliokunnan teknologiatyöryhmä sekä jäseniä ympäristötyöryhmästä. Lisäksi siihen kutsutaan jäseniä toimialan ulkopuolelta. Raadin sihteerinä toimii aluepäällikkö Hannu Salo, jolle esitykset tulee osoittaa  perjantaihin 6.9.2013 mennessä.

Yksi esimerkillisistä turvetuotantoalueista saa syksyllä jaettavan alan stipendin ja  muut näkyvät huomionosoitukset.